Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Narathiwat of Natural resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

 
ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
 
       (1) การป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      (2) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      (3) การบริการประชาชน
      (4) การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกขององค์กร