Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Narathiwat of Natural resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

11 ก.ค. 60

การขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล กรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา ทสจ นราธิวาส

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด: 2469 ครั้ง
11 ก.ค. 60

การขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล กรณีเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา ทสจ นราธิวาส

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด: 2469 ครั้ง
11 ก.ค. 60

การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ทสจ นราธิวาส

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด: 2469 ครั้ง
11 ก.ค. 60

การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ทสจ นราธิวาส

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 2469 ครั้ง
11 ก.ค. 60

การขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ทสจ นราธิวาส

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 2469 ครั้ง
11 ก.ค. 60

การขอเลิกใช้น้ำบาดาล ทสจ นราธิวาส

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 2469 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 38 รายการ
< 1 2 3 4 5