Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Narathiwat of Natural resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

เปิดรับผลงานเพื่อประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม (Green City) ประจำปี 2561

เปิดรับผลงานเพื่อประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม (Green City) ประจำปี 2561

เปิดรับผลงานเพื่อประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม (Green City) ประจำปี 2561

 

         สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ขอเชิญชวนเทศบาลทุกระดับ ส่งผลงานเข้าร่วมประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี2561 โดยสามารถสมัครเข้าร่วม

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร

- แบบรายงานข้อมูลประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนประจำปี 2561

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

- เอกสารประชาสัมพันธ์

- คู่มือการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำปี 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสชั้น 5 ถ. ศูนย์ราชการ

                                                     ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 โทร. 0-7364-2651 โทรสาร 0-7364-2651