Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Narathiwat of Natural resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

จากกรณีที่มีข้อความส่งต่อกันบนโลกออนไลน์ว่า สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชน เข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพ ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมนี้ จนถึง 20 มกราคม 2560 นั้น ล่าสุดทาง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เผยว่า มิได้มีการกำหนดวันสิ้นสุดตามที่เป็นข่าว แต่อย่างใด โดยประชาชนสามารถเข้าถวายบังคมพระบรมศพฯ ได้ทุกวัน จนถึงพระราชพิถีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางสำนักพระราชวังจะมีประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ด้าน นาย สุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดในการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบพระบรมศพ ซึ่งจากการประชุมเพื่อวางแผนรองรับประชาชนที่จะหลั่งไหลเข้ามาร่วมพิธีจำนวนมากในเบื้องต้นได้วางแนวปฏิบัติไว้สองช่วงคือ ถึงสิ้นเดือนตุลาคม และ ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป

จากกรณีที่มีข้อความส่งต่อกันบนโลกออนไลน์ว่า สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชน เข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพ ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมนี้ จนถึง 20 มกราคม 2560 นั้น ล่าสุดทาง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เผยว่า  มิได้มีการกำหนดวันสิ้นสุดตามที่เป็นข่าว แต่อย่างใด โดยประชาชนสามารถเข้าถวายบังคมพระบรมศพฯ ได้ทุกวัน จนถึงพระราชพิถีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางสำนักพระราชวังจะมีประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ด้าน นาย สุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดในการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบพระบรมศพ ซึ่งจากการประชุมเพื่อวางแผนรองรับประชาชนที่จะหลั่งไหลเข้ามาร่วมพิธีจำนวนมากในเบื้องต้นได้วางแนวปฏิบัติไว้สองช่วงคือ ถึงสิ้นเดือนตุลาคม และ ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป

จากกรณีที่มีข้อความส่งต่อกันบนโลกออนไลน์ว่า สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชน เข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพ ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมนี้ จนถึง 20 มกราคม 2560 นั้น ล่าสุดทาง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เผยว่า  มิได้มีการกำหนดวันสิ้นสุดตามที่เป็นข่าว แต่อย่างใด โดยประชาชนสามารถเข้าถวายบังคมพระบรมศพฯ ได้ทุกวัน จนถึงพระราชพิถีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางสำนักพระราชวังจะมีประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ด้าน นาย สุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดในการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบพระบรมศพ ซึ่งจากการประชุมเพื่อวางแผนรองรับประชาชนที่จะหลั่งไหลเข้ามาร่วมพิธีจำนวนมากในเบื้องต้นได้วางแนวปฏิบัติไว้สองช่วงคือ ถึงสิ้นเดือนตุลาคม และ ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป