Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Narathiwat of Natural resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

“ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก จังหวัดนราธิวาส” ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561

“ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก จังหวัดนราธิวาส” ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561

  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับเทศบาลเมืองนราธิวาส ร่วมดำเนินกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก จังหวัดนราธิวาส” ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ ตลาดสดบางนาค ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส(ตลาดเย็น)  โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม ให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการในตลาด รวมถึงผู้ประกอบการในตลาด โดยขอความร่วมมือลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม ให้หันมาใช้ถุงผ้า หรือตะกร้าแทน สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี