Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Narathiwat of Natural resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

“ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก จังหวัดนราธิวาส” ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

“ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก จังหวัดนราธิวาส” ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับเทศบาลเมืองนราธิวาส ร่วมดำเนินกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก จังหวัดนราธิวาส” ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (ตลาดเช้า) โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม ให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการในตลาด รวมถึงผู้ประกอบการในตลาด โดยขอความร่วมมือลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม ให้หันมาใช้ถุงผ้า หรือตะกร้าแทน เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี