Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Narathiwat of Natural resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

ทบ.เผย ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด ไม่ต้องรอทอดผ้าป่าหาน้ำดื่มแล้ว ทส.พร้อมจัดหาน้ำบาดาลให้ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

ทบ.เผย ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด ไม่ต้องรอทอดผ้าป่าหาน้ำดื่มแล้ว ทส.พร้อมจัดหาน้ำบาดาลให้ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค