Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Narathiwat of Natural resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ไฟป่าที่อินโดนีเซีย กับปัญหามลพิษข้ามพรมแดน

ไฟป่าที่อินโดนีเซีย กับปัญหามลพิษข้ามพรมแดน

https://www.seub.or.th/bloging/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8/%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a/

 

เหตุใดไฟจึงไหม้

ไม่ต่างจากกรณีเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในป่าดงดิบแอมะซอนของบราซิล พื้นที่หลายแห่งในอินโดนีเซียได้ถูกเผาโดยเจตนาสำหรับปรับปรุงพื้นที่เพื่อทำการเกษตร

“ไฟป่าที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่เรียกว่า การเผาป่าเพื่อตัดไม้ทำลายป่า ไฟถูกจุดในป่าฝนเขตร้อน หรือในป่าทุติยภูมิเพื่อล้างพื้นที่ ซึ่งเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งของการทำเกษตรขนาดเล็กและขนาดใหญ่” David Bowman ศาสตราจารย์ด้านภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์อัคคีภัย กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

“อาจเป็นการลักลอบเผาอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการเผาเคลียร์พื้นที่เพื่อกำจัดพืชพรรณต่างๆ ออกไป ไว้สำหรับสวนป่าอย่างน้ำมันปาล์ม”