Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Narathiwat of Natural resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

"นอแรด" ทำไมถึงเป็นที่ต้องการ

"นอแรด" ทำไมถึงเป็นที่ต้องการ

https://www.seub.or.th/bloging/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a1-%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%94-%e0%b8%96%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%95/

 

นอแรด คือ ความอัปยศ ?

จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคไม่รู้สึกว่าการซื้อนอแรดเป็นเรื่องแย่หรือทำให้พวกเขามีความผิด อีกทั้งยังไม่รู้สึกกังวลใดใดต่อชะตากรรมของแรดที่เหลืออยู่ การฆ่าแรดเพื่อเอานอในป่าแอฟริกาถูกมองว่าเป็นปัญหาที่ไกลตัว และพวกเขาก็ไม่ใช่คนที่ลงมือฆ่าแรดด้วยตัวเขาเอง

ที่สำคัญผู้ซื้อไม่ได้มีความเกรงกลัวว่ากำลังกระทำผิดกฎหมาย แม้ว่าประมวลกฎหมายอาญาของประเทศเวียดนามจะห้ามมิให้มีการซื้อขายนอแรด แต่ผู้บริโภคที่ให้ข้อมูลต่างเชื่อว่าตำรวจคงไม่ให้ความสนใจกับการจับผู้ซื้อสักเท่าไหร่ และคิดว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้นมุ่งเน้นไปที่การค้าในปริมาณมากๆ ซึ่งพวกเขาไม่ใช่คนกลุ่มนั้น

ทางฟากของพ่อค้าเองก็ไม่รู้สึกกังวลในประเด็นกฎหมายเช่นนั้น ด้วยเหตุผลว่ากำไรที่จะได้รับนั้นมีมูลค่าสูงเหนือความเสี่ยงใดๆ ที่จะต้องเผชิญ