Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Narathiwat of Natural resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการห้ามชุมนุมและมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย

การกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการห้ามชุมนุมและมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย

http://www2.narathiwat.go.th/nara2016/order

http://www2.narathiwat.go.th/nara2016/order/detail/992  เรียนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ขอความร่วมมือในการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการชุมนุมและมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

2020-04_60b53c43da9052d

ขนาดไฟล์:1.38 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 1 ครั้ง