Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Narathiwat of Natural resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

(สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

แกลเลอรี่