Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Narathiwat of Natural resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ใบสมัคร / ใบเสนอราคา โครงการลูกจ้างเหมาบริการ "1 คน 1ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ใบสมัคร / ใบเสนอราคา โครงการลูกจ้างเหมาบริการ "1 คน 1ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ผู้สมัคร จัดพิมพ์เอกสารการกรอกรายละเอียดจำนวน 3 ชุด

1.ใบสมัคร หน้า1 และ 2

2.ใบเสนอราคา หน้า 1 และ 2

3.หนังสือรับรองบุคคล

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

ใบสมัคร1

ขนาดไฟล์:0.41 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 279 ครั้ง

ใบสมัคร2

ขนาดไฟล์:0.15 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 157 ครั้ง

ใบเสนอราคา1

ขนาดไฟล์:0.64 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 125 ครั้ง

ใบเสนอราคา2

ขนาดไฟล์:0.19 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 107 ครั้ง

หนังสือรับรองบุคคล

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 102 ครั้ง

ใบรับสมัคร ใบเสนอราคา หนังสือรับรองบุคคล

ขนาดไฟล์:1.66 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 528 ครั้ง