Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Narathiwat of Natural resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

เนื่องจากมีความสับสนในเลขลำดับที่ กับ เลขประจำตัวผู้สมัคร ของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ทางสนง.ทสจ.นธ. จึงขอให้ผู้สมัครที่มีลำดับที่ 1-52 ที่ยังไม่มาสอบสัมภาษณ์

ในวันที่ 24-6-63 ให้เข้ารับการสอบ สัมภาษณ์ใน ช่วงบ่าย 13.30-16.00 น.

หรือหากมิเหตุอันควรไม่สามารถมาในวันเวลาดังกล่าวได้ 

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มาในวันที่ 25-6-63 

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

ประกาศ

ขนาดไฟล์:1.94 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง

001

ขนาดไฟล์:0.63 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง