Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Narathiwat of Natural resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจ และมีจิตอาสาในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)จังหวัดนราธิวาส

ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจ และมีจิตอาสาในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)จังหวัดนราธิวาส

 

ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจ และมีจิตอาสาในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)จังหวัดนราธิวาส

 

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัคร ได้ดังนี้

  1. ผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (www.deqp.go.th)
  2. แอพลิเคชั่น Green 4 thai สำหรับ สมาร์ทโฟน
  3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิดวาส

 

ดาว์นโหลด : แบบฟอร์มการรับสมัคร

 

เอกสาร/หนังสือ