Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Narathiwat of Natural resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.ทสจ.นธ. ร่วมสอบตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ

นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.ทสจ.นธ. ร่วมสอบตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ

การตรวจติดตามหน่วยงานในสังกัด ทส. ท้องที่จังหวัดนราธิวาส การเตรียมความพร้อมเปิดสถานที่ท่องเที่ยวของ

1.อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี

2.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา

3.สถานีวิจัยสัตว์ป่าป่าพรุ-ป่าฮาลา บาลา

4.โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับภาคใต้

แกลเลอรี่