Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Provincial Office of Natural Resources and Environment Narathiwat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดมาตรการในการบริหารทรัพยากรบุคคลการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

เอกสารแนบ

ประกาศ 5เรื่อง ITA

ขนาดไฟล์:9.14 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 43 ครั้ง