Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Provincial Office of Natural Resources and Environment Narathiwat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมพิธีการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ร่วมพิธีการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายประทีบ เหิมพยัคฆ์ ผอ.สนง.ทสจ.นธ. เข้าร่วมพิธีการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม