Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Provincial Office of Natural Resources and Environment Narathiwat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผอ.สนง.ทสจ.นธ.ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควต้าปกติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563