Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Provincial Office of Natural Resources and Environment Narathiwat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาที่ดินจังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผอ.สนง.ทสจ.นธ. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาที่ดินจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2564