Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Provincial Office of Natural Resources and Environment Narathiwat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผอ.สนง.ทสจ.นธ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนายมะสูดิง วามะ ทสม.อำเภอระแงะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ วัดชัยรัตนาราม