Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Provincial Office of Natural Resources and Environment Narathiwat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ตรวจเยียมหน่วยงานในพื้นที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนราธิวาส

ตรวจเยียมหน่วยงานในพื้นที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 นายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผอ.สนง.ทสจ.นธ ตรวจเยียมหน่วยงานในพื้นที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนราธิวาส ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา และจุดชมวิวศึกษาธรรมชาติ