Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Provincial Office of Natural Resources and Environment Narathiwat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผอ.สนง.ทสจ.นธ. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จังหวัดนราธิวาส และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ