Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Provincial Office of Natural Resources and Environment Narathiwat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมหารือมาตรการเคลื่อยย้ายไม้(เข้า-ออก)

ประชุมหารือมาตรการเคลื่อยย้ายไม้(เข้า-ออก)

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผอ.สนง.ทสจ.นธ. มอบหมาย นายธนวิช สุวรรณเรืองฉาย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ร่วมประชุมหารือมาตรการเคลื่อยย้ายไม้(เข้า-ออก)