Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Provincial Office of Natural Resources and Environment Narathiwat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เอกสารแนบ

หลักเกณฑ์การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

ขนาดไฟล์:0.25 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 122 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สป

ขนาดไฟล์:8.61 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 113 ครั้ง

หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทน

ขนาดไฟล์:1.88 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 121 ครั้ง

หลักเกณฑ์การโอน ฯ มาสป

ขนาดไฟล์:0.15 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 152 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ขนาดไฟล์:3.81 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 118 ครั้ง

นร 1004 ว17 การสรรหาโดยการสอบแข่งขันฯ

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 113 ครั้ง

นร 1004 ว18 การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 105 ครั้ง